HORYZONT - Finanse i Nieruchomości Kim jesteśmy?   |   Co robimy?   |   W czym jesteśmy lepsi od innych?   |   

W czym jesteśmy lepsi od innych?

  • Mamy dostep do najnowszych produktów na tym rynku i wiemy, które banki są w stanie podjąć ryzyko związane z inwestowaniem na rynku nieruchomości.
  • Niejednokrotnie jesteśmy w stanie przekonać bank do udzielenia kredytu na inwestycję, która wcześniej postrzegana była jako obarczona zbyt wysokim ryzykiem.
  • Od pierwszego spotkania angażujemy się w każdy aspekt dotyczący inwestycji oraz potrzeb inwestora, który chce pozyskać finansowanie.
  • Doradzamy również w zakresie prowadzonych projektów oraz inwestycji na rynku nieruchomości mając na uwadze to, że sami jesteśmy zarówno inwestorami jak i producentami na tym rynku.
  • Mówiąc o możliwych celach kredytowania warto wspomnieć, że jesteśmy w stanie przygotować produkt, który sfinansuje już zakup samej dziłaki.
  • W wielu wypadkach okazuje się, że inwestor z uwagi na możliwy do zainwestowania kapitał własny nie jest w stanie pozyskać kredytu bankowego (poziom LTV).
  • My jesteśmy w stanie niejednokrotnie przekonać bank do kredytowania projektów, których parametry są „daleko” odbiegające od tych, które powszechnie są uznawane na rynku bankowym za niemożliwe do skredytowania.
  • Wiemy, że na etapie projektowania formuły finansowania należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby po uruchomieniu kredytu (jego pierszej transzy) przez cały okres kredytowania umowa kredytowa (jej warunki) pozwalała na płynne prowadzenie inwestycji przez inwestora.

Horyzont | Profesjonalny broker kredytów inwestycyjnych i developerskich